Author Roger Douglas

mm

Roger Douglas je bývalý ministr financí Nového Zélandu a tvůrce úspěšné hospodářské reformy. Je nositelem Výroční ceny Liberálního institutu 1998.